“Starši se morajo veliko naučiti…” (2007) Andragoška spoznanja, 13(1), pp. 100–103. doi:10.4312/as.13.1.100-103.