“Razlogi za ekofeministično ljudsko izobraževanje v času COVID-19” (2021) Andragoška spoznanja, 27(1), pp. 47–62. doi:10.4312/as/9665.