“Uporabnost spletne strani Teacher’s Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki” (2021) Andragoška spoznanja, 27(1), pp. 173–174. doi:10.4312/as/9695.