“Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih” (2021) Andragoška spoznanja, 27(1), pp. 121–138. doi:10.4312/as/9747.