“Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec” (2021) Andragoška spoznanja, 27(1), pp. 181–185. doi:10.4312/as/9910.