“Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje: Kvantitativna študija” (2021) Andragoška spoznanja, 27(2), pp. 53–74. doi:10.4312/as/9934.