“Vpliv kulture na prenos znanja v Burkini Faso in Gani” (2022) Andragoška spoznanja, 28(1), pp. 95–115. doi:10.4312/as/9990.