[1]
M. Mezgec, „Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik: vpliv bralnih in pisnih praks“, AS, let. 19, št. 4, str. 10–24, dec. 2013.