[1]
J. Skela, „Izkušnje z uporabo Evropskega jezikovnega listovnika (EJL) pri odraslih učencih v Sloveniji“, AS, let. 19, št. 4, str. 25–46, dec. 2013.