[1]
E. Zelko, E. Jakšič, in N. Krčevski Škvarč, „Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi: Evalvacija tečaja zadnja pomoč (Last Aid) v Sloveniji“, AS, let. 27, št. 2, str. 109–122, okt. 2021.