[1]
D. Findeisen, „O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja“, AS, let. 19, št. 4, str. 90–95, dec. 2013.