[1]
“O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja”, as, vol. 19, no. 4, pp. 90–95, Dec. 2013, doi: 10.4312/as.19.4.90-95.