[1]
N. Ličen in A. Šeliga, „Profesionalni razvoj izobraževalcev“, AS, let. 13, št. 2, str. 21–36, dec. 2007.