[1]
U. Lipovec Čebron in N. Ličen, „Izobraževanje odraslih na področju zdravja: pomen družbenokulturnih dimenzij in interdisciplinarnosti“, AS, let. 27, št. 2, str. 3–13, okt. 2021.