[1]
S. Ograjšek, N. Balažic, in M. Mithans, „Učiteljevo pridobivanje znanja v kontekstu poučevanja nadarjenih učencev“, AS, let. 28, št. 1, str. 117–132, apr. 2022.