[1]
B. Schmidt-Hertha in M. Bernhardt, „Pedagoški odnosi v digitalnem izobraževanju odraslih“, AS, let. 28, št. 1, str. 11–24, apr. 2022.