[1]
B. Samaluk, „Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec“, AS, let. 28, št. 1, str. 133–134, apr. 2022.