[1]
“Profesionalizacija andragoškega kadra prek novega študijskega programa v Republiki Hrvaški”, as, vol. 30, no. 1, pp. 125–137, Apr. 2024, doi: 10.4312/as/13156.