[1]
“Razvoj in stanje andragogike na Slovaškem”, as, vol. 29, no. 2, pp. 69–85, Oct. 2023, doi: 10.4312/as/13329.