[1]
“Učijo se, torej so: Prispevek Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje k procesu profesionalizacije izobraževanja starejših”, as, vol. 30, no. 1, pp. 139–149, Apr. 2024, doi: 10.4312/as/13499.