[1]
“V iskanju bistva andragogike – hermenevtično branje Grundtviga, Knowlesa, Lindemana in Savićevića”, as, vol. 29, no. 2, pp. 19–37, Oct. 2023, doi: 10.4312/as/14421.