[1]
“Profesionalni status izobraževalcev odraslih: Študija primera s Cipra v obdobju epidemije”, as, vol. 29, no. 2, pp. 143–161, Oct. 2023, doi: 10.4312/as/14455.