[1]
D. Findeisen, „Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (ocena knjige)“, AS, let. 20, št. 1, str. 111–112, apr. 2014.