[1]
A. Krajnc, „Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja“, AS, let. 13, št. 4, str. 10–27, dec. 2007.