[1]
“Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja”, as, vol. 13, no. 4, pp. 10–27, Dec. 2007, doi: 10.4312/as.13.4.10-27.