[1]
B. Mori Rudolf, „Možina, T. in Klemenčič, S.: Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (ACS, 2013)“, AS, let. 20, št. 2, str. 117–118, avg. 2014.