[1]
J. Mirčeva in M. Radovan, „Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja“, AS, let. 20, št. 4, str. 13–22, jan. 2015.