[1]
“Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja”, as, vol. 20, no. 4, pp. 13–22, Jan. 2015, doi: 10.4312/as.20.4.13-22.