[1]
D. Findeisen, „Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture“, AS, let. 20, št. 4, str. 77–83, jan. 2015.