[1]
D. Brečko, „Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (I. del)“, AS, let. 12, št. 1, str. 10–30, dec. 2006.