[1]
“Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo”, as, vol. 21, no. 2, pp. 9–27, Jul. 2015, doi: 10.4312/as.21.2.9-27.