[1]
S. Jelenc Krašovec, „Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev – mednarodna primerjava“, AS, let. 21, št. 2, str. 29–46, jul. 2015.