[1]
J. Muršak in M. Radovan, „Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc“, AS, let. 21, št. 2, str. 47–64, jul. 2015.