[1]
N. Mijoč in L. Mistral, „Dogovor o v samoizobraževanju - Dogovor o samoizobraževanju, osebni učni načrt, učni dogovor ali učna pogodba?“, AS, let. 12, št. 1, str. 38–48, dec. 2006.