[1]
Z. Birman Forjanič, „Učeča se organizacija - Element razvoja zaposlenih v podjetjih“, AS, let. 12, št. 1, str. 50–60, dec. 2006.