[1]
M. Ivanuša Bezjak, „Evalvacija didaktične izvedbe predmeta Poslovodenje“, AS, let. 12, št. 1, str. 61–65, dec. 2006.