[1]
N. Mijoč, „Z umetnostjo za demokracijo“, AS, let. 12, št. 2, str. 67–76, dec. 2006.