[1]
Z. Jelenc, „Več pozornosti v našemu strokovnemu izrazju“, AS, let. 12, št. 3, str. 76–79, dec. 2006.