[1]
A. Krajnc, „»Vzgajamo orle in ne kur.« II. mednarodna v konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji“, AS, let. 12, št. 3, str. 82–84, dec. 2006.