[1]
“Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju”, as, vol. 1, no. 3-4, pp. 33–38, Dec. 1995, doi: 10.4312/as.1.3-4.33-38.