[1]
S. Jelenc Krašovec, „Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - metodološki pristop in opis vzorca raziskave“, AS, let. 1, št. 3-4, str. 39–43, dec. 1995.