[1]
“Izobraževanje menedžerjev”, as, vol. 11, no. 1, pp. 8–17, Dec. 2005, doi: 10.4312/as.11.1.8-17.