[1]
N. Vrečer in M. Mezgec, „Medkulturnost v izobraževanju odraslih“, AS, let. 21, št. 3, str. 3–6, okt. 2015.