[1]
“Allen Tough – raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar”, as, vol. 21, no. 3, pp. 99–105, Oct. 2015, doi: 10.4312/as.21.3.99-105.