[1]
“Model skupnosti prakse in situacijsko učenje”, as, vol. 18, no. 3, pp. 10–24, Oct. 2012, doi: 10.4312/as.18.3.10-24.