[1]
“Izobraževalni program »UŽU Izzivi podeželja« v luči socialnega kapitala”, as, vol. 18, no. 3, pp. 73–86, Oct. 2012, doi: 10.4312/as.18.3.73-86.