[1]
M. Radovan in D. Dinevski, „Digitalne razlike in e-izobraževanje“, AS, let. 18, št. 4, str. 37–44, dec. 2012.