[1]
“Dojemanje materinstva in starševstva skozi čas ‒ preliminarna študija”, as, vol. 18, no. 4, pp. 57–71, Dec. 2012, doi: 10.4312/as.18.4.57-71.