[1]
N. Ličen, M. Tomšič, in N. Planinc, „Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo - Študija primera: društvo Anbot“, AS, let. 18, št. 4, str. 74–87, dec. 2012.