[1]
S. Kump, S. Jelenc Krašovec, in M. Radovan, „Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih – rezultati evalvacijske študije“, AS, let. 19, št. 1, str. 28–44, mar. 2013.